hipergovazd.am

hy_AM

Windows 7 ,home premium,Profesional, Ultimate 32/64bit

05/21/14 22:05:33 | Առաջարկություններ | Oպերացիոն համակարգեր
I offer new Win 7 - all versions, new, unused, electronic licence from Microsotft partner. Licence is transferable in case of HW destruction. It is genuine licence Microsoft, after installation it is possible to verify via genuine application in Windows. Licence is permanent and time-unlimited! Pr ... ice for home premium: 55 eur , professional: 90 Eur , ultimate: 129 Eur . In case of your interest,for more details or any other question, please send me an e-mail with your request. I do not have a phone number, I live outsideGermany . I will reply to you within 12 hours. Thank you very much! I speak only English and Spanish

Գինը:55 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632957

Հայտարարություն:
erik lutonsky

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

նմանատիպ հայտարարություններ

Windows 8 pro 32/64 Bit FPP version 145 € Oպերացիոն համակարգեր před 4 lety
Windows 8.1 Pro 32/64 Bit 110 € Oպերացիոն համակարգեր před 4 lety
Այլ նման հայտարարություններ

Ընդհամենը 2 նմանատիպ հայտարարություններ |