hipergovazd.am

hy_AM

Tablet PC 9" Android WiFi 8GB 2Cams only US$ 79

10/29/13 17:15:35 | Առաջարկություններ | Համակարգչային տաբլետներ
Android 4.1.1 touchscreen 9” 8GB Front camera, rear camera WiFi 802.11b/g/n BOXCHIP A13 512MB DDR3 touchscreen Internal G-Sensor Direct link: www.bit.ly/Hqki0Y www.GIFTPOINT.tk Best price shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, iPhone, iPad, sma ... rt phones, watch phones, video games, cell phone accessories, home & garden, and more at rock bottom prices.

Գինը:66 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632174

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/Hqki0Y

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

նմանատիպ հայտարարություններ

Phone Tablet 7" Dual Core Dual Sim € 47 47 € Համակարգչային տաբլետներ před 3 lety
Best Android Tablet from € 39 – free shipping 39 € Համակարգչային տաբլետներ před 3 lety
Tablet PC 10.1" Dual Core 1.3 GHz 2Cams only € 59 59 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 7" Dual Core PHONE only € 49 49 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 7" Quad Core 1.2GHz 8GB Cam only € 65 65 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 10.1" Dual Core 1.3 GHz 2Cams only € 60 60 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 10.1" Dual Core 1.66 GHz only US$ 110 90 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 7" 1.5 GHz 3G Cam only $ 50 41 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 10.1" Quad Core only US$ 136 Free Shipping 100 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 10.1" Dual Core 1.66GHz 8GB HDMI only US$ 110 90 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC Android 1.5GHz 4GB WiFi 3G Camera only US$ 60 49 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 7” DualCore Android only 65 US$ - free shipping 49 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
Tablet PC 7” Android 4 WiFi 4GB Cam 3G only $ 79 62 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 0 € Համակարգչային տաբլետներ před 4 lety
kayqeri vajarq 5000 դր. Համակարգչային տաբլետներ před 6 lety
Այլ նման հայտարարություններ

Ընդհամենը 15 նմանատիպ հայտարարություններ |